Zbrojenie gruntu

Aby pomóc inżynierom z całego świata sprostać rosnącym wyzwaniom pojawiającym się w trakcie budowy, utrzymania i w zakresie niezawodności konstrukcji wraz z nowym millennium, Colbond Geosynthetics rozwinął nową, zaawansowaną i niezwykle precyzyjną technologię produkcji wysokiej jakości geosiatek do zbrojenia gruntu nazwanych jako – Enkagrid.

Korzystając z sukcesu geosiatki TRC, nazywanej obecnie Enkagrid TRC, inżynierowie Colbond Geosynthetics stworzyli nowe pojęcie w dziedzinie zbrojenia gruntu: tzw. geosiatkę tasiemkową (ang. – stripgrid). Nowa grupa produktów z rodziny Enkagrid jest efektem pięcioletnich prac badawczych, programu projektowo — rozwojowego popartego wieloma niezależnymi testami. Geosiatki tasiemkowe są łatwo rozpoznawalne dzięki wyróżniającemu się niezwykłą precyzją procesowi wytwarzania z pasm ekstrudowanego polimeru łączonych w zintegrowaną jednorodną strukturę o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Zastosowana nowa technologia produkcji dostarcza wysokiej jakości geosiatkę o sztywnych węzłach przy niskich kosztach wytwarzania – a więc spełniającą wymagania techniczne i ekonomiczne najbardziej wymagających budów całego świata.

Colbond Geosynthetics dostarcza specjalistyczne produkty geosyntetyczne dla budownictwa inżynieryjnego i drogownictwa. Program produkcji zawiera: Enkamat, Enkagrid, Enkadrain, Colbonddrain, oraz Armater. Wymienione produkty – wytwarzane w oparciu o technologię polimerową są stosowane na całym świecie do rozwiązywania szeregu problemów związanych z:- ochroną przed erozją- składowaniem odpadów,- drenażem,- polepszaniem parametrów geotechnicznych gruntu poprzez jego zbrojenie.

Colbond Geosynthetics jest wiodącą firmą na rynku ochrony i przeciwdziałania erozji.