Enkagrid MAX

Enkagrid MAX jest ekonomiczną, dwukierunkową geosiatką wykonaną z polipropylenu (MAX 20, 30, 40), lub poliestru (MAX 60), która jak wszystkie produkty firmy Colbond Geosynthetics, gwarantuje wysoką jakość. Enkagrid MAX idealnie nadaje się do stabilizacji podłoży gruntowych, podbudów zarówno dla dróg o nie umocnionej jak i umocnionej nawierzchni. Geosiatka dostarczana jest na plac budowy w postaci rolek o szerokości 5 m, co znacznie ułatwia transport i przyśpiesza proces jej wbudowania. Pozwala to uzyskać znaczne oszczędności, tak materiałów (niewielki udziałzakładów), jak i robocizny.

Dzięki swej niepowtarzalnej budowie, otrzymywanej w procesieprecyzyjnegozgrzewania za pomocą lasera pasm zchemicznie obojętnego, odpornego nadziałanie UV ekstrudowanegopolipropylenu,Enkagrid MAX zachowuje wysoką sztywność, jednocześnie gwarantując optymalną współpracęz każdym rodzajem gruntu.

Dzięki jednorodnej budowie, niezawodności Enkagrid MAX jest jedynie słusznym rozwiązaniem wewzmacnianiusłabonośnego podłoża gruntowego, zapewniając MAXymum jakości za rozsądną cenę.

Enkagrid MAX jest:

  • Idealnym rozwiązaniem do wzmacniania podbudów dostępnym przy MAXymalnym stosunkujakości do ceny
  • Zaprojektowana dla zapewnienia MAXymalnej nośności podłoża oraz wytrzymałości na ścinanie
  • Dostarczana na plac budowy w rolkach o szerokości 5 m co wpływa na łatwość transportu i szybkość wbudowania

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja Enkagrid MAX oraz proces jej produkcji oparte są na najnowszych osiągnięciach technicznych jakim bez wątpienia jest opatentowany, komputerowo sterowany proces laserowego zgrzewania. Stosując technologię laserową uzyskuje się precyzyjną kontrolę jakości połączeń krzyżujących się taśm polimerowych już w trakcie procesu produkcji.

Zastosowanie: