Enkagrid TRC

Enkagrid TRC jest wielofunkcyjną geosiatką – geokompozytem charakteryzującym się niezwykle wysokim modułem sztywności. Jest stosowany do wzmacniania słabonośnych podłoży a także jako skuteczne zbrojenie podbudów dróg, parkingów zarówno o nawierzchni umocnionej jak i nie umocnionej, wykonanych z kruszywa łamanego. Enkagrid TRC jest wykorzystywany do zbrojenia podstawy niewysokich nasypów, podłoży pod fundamenty budynków oraz platform. Innowacyjny geokompozyt zbudowany jest z tworzących siatkę włókien aramidowych – Twaron® osadzonych w dwóch warstwach poliestrowej geowłókniny Colback®. Tak zbudowany kompozyt jednocześnie zbroi grunt oraz posiada bardzo dobre właściwości separacyjne oraz filtracyjne.

Enkagrid TRC to:

  • zbrojenie, filtracja i separacja gruntu poprzez zastosowanie jednego materiału
  • łatwe wbudowanie
  • wysoki moduł sztywności – maksymalnie 3.5%
  • sprawdzona jakość i skuteczność działania w realizacjach na całym świecie

Zastosowanie włókna Twaron®, o pięciokrotnie większej wytrzymałości na rozciąganie niż stal, ma wyjątkowy wpływ ma właściwości mechaniczne geokompozytu dzięki wysokiemu modułowi sztywności oraz małemu odkształceniu (około 1,5% pod wpływem obciążeń roboczych i 3,5% przy zerwaniu) mobilizowane są wysokie siły rozciągające już przy minimalnym odkształceniu podłoża. W rezultacie rozwój i przenoszenie się spękań na powierzchnię jezdni jest znacznie spowolnione, co w istotny sposób przedłuża jej żywotność.

Geowłóknina Colback spełnia funkcję warstwy separacyjnej i filtracyjnej chroniącej konstrukcję podbudowy przed podciąganiem pyłów i cząstek ilastych z podłoża oraz mieszaniem się gruntów o różnym uziarnieniu.

Zastosowanie geosiatki Enkagrid TRC pozwala uzyskać znaczne oszczędności na etapie realizacji inwestycji jak również jej późniejszego utrzymania dzięki znacznej redukcji grubości podbudowy, poprawie drenażu nawierzchni i zwiększeniu jej odporności na deformacje oraz czasu bezawaryjnego użytkowania.