Geoter-F

Geoter-F to geokompozyty produkowane na bazie geotkanin wzmacnianych kablami z włókien polimerowych. Wzmacnianie podłoża gruntowego, stabilizacja osuwisk, skarpy z gruntu zbrojonego, platformy robocze oraz separacja podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych, filtracja i drenaż.