Enkagrid PRO

Enkagrid PRO jest idealnym, jednokierunkowym zbrojeniem konstrukcji ścian oporowych wykonanych z prefabrykowanych bloczków betonowych. Dzięki optymalnie dobranej geometrii, zastosowaniu poliestrowych taśm (siatka ma sztywne węzły oraz krawędzie) zapewniających maksymalne zazębienie -współpracę z gruntem oraz większością bloczków betonowych, a także z uwagi na szerokość rolki 5 m geosiatka Enkagrid PRO, jest doskonałym i niezawodnym materiałem do tego typu konstrukcji.Enkagrid PRO oferuje:

  • Wysoką skuteczność zbrojenia gruntu
  • Znakomitą trwałość oraz doskonałe długoterminowe parametry geologicznei wytrzymałościowe
  • Idealną współpracę z każdym rodzajem podłoża gruntowego dzięki innowacyjnej budowie
  • Łatwe i szybkie wbudowanie geosiatek dostarczanych w rolkach o szerokości 5 metrów.

Parametry geometryczne geosiatki Enkagrid PRO oraz jej idealna współpraca z gruntem powodują powstanie bardzo dobrego zakotwienia, umożliwiając projektantom zwiększenie kąta nachylenia zbrojonego zbocza, oszczędzając w ten sposób niezbędną przestrzeń na podstawę nasypu.
Dzięki tym samym właściwościom inżynierowie mają większą swobodę przy konstrukcji zbrojonych ścian oporowych oraz ścian oporowych wykonanych z bloczków betonowych.

Stosując Enkagrid PRO jako zbrojenie podstawy nasypu, podbudów drogowych, parkingów lub platform w znacznym stopniu zwiększamy nośność podłoża, zwłaszcza w przypadku występowania gruntów nienośnych. Geosiatka zapewnia dodatkową sztywność i przeciwdziała nierównomiernym osiadaniom podczas konsolidacji podłoża, jak również przed poślizgiem, zwiększając tym samym zewnętrzną stateczność konstrukcji.

Enkagrid Pro zastosowana jako wysokoefektywne wzmocnienie podłoża pod fundamenty budynków i innych konstrukcji, zapobiega nierównomiernym osiadaniom poprzez utworzenie sztywnego materaca – płyty, często eliminując w ten sposób skomplikowane i kosztowne operacje palowania.