Zbrojenie asfaltu

Technologia zbrojenia warstw asfaltowych z zastosowaniem siatek szklanych z firmy Konvers jest wykorzystywana od sześciu lat. Skutecznie chroni i opóźnia powstawanie uszkodzeń spowodowanych słabym podłożem , oraz naciskami na osie czy spękaniami odbitymi. Z reguły warstwy konstrukcyjne jezdni położone poniżej nawierzchni bitumicznych charakteryzują się dużymi ugięciami pod naciskiem kół pojazdów. Dlatego należy stosować wzmocnienie siatkami szklanymi aby siły tego nacisku rozłożyć na większą powierzchnie. Takie działanie powoduje miedzy innymi ograniczenie koleinowania, zmniejszenie ilości spękań odbitych, oraz możliwość zastosowania cieńszej warstwy asfaltu.