Ochrona antyerozyjna

Do zadań ochrony antyerozyjnej należy zabezpieczenie powierzchni nasypów i zboczy przed destrukcyjnym dzialaniem wiatru i wody. Istotnym jest zachowanie odpowiedniej wytrzymałości przeciwdziałającej występujących miedzy warstwami gruntu naprężeniami tnącymi. Wypróbowanym rozwiązaniem ochrony przed erozją jest rozłożenie na nasypie lub zboczu warstwy geotekstyliów. Zbocze jest ustabilizowane przez warstwę geowłókniky i dodatkowo wzmocnione dzięki występującej roślinności.

Firma Colbond oferuje produkt Enkamat jako wielostronne rozwiąznie w zakresie ochrony antyerozyjnej. Dobór odpowiedniego geomateriału jest uzależniony od rodzaju zbocza i wystepującego w okolo otoczenia jak i odpowiedzi na pytanie czy zastosowany materiał ma chronic przed erozją wody lub wiatru.

Na zboczach suchych istotnym jest , czy należy zastosować matę antyerozyjną czy matę o sztuczej strukturze korzeni. W drugim przypadku znacząca jest grubość i długość struktury korzeni w wyborze dopowiedniego typu.

W wypadku, gdy mata antyerozyjna nie jest w sposób trwały połącznona z podłożem firma Colbond oferuje specjalną geowłóknę Enkamat nadającą się do zakotwienia na powierzchni zbocza.

Na zboczach mokrych stosuję się warstwę antyerozyjną materiału Enkamat o płaskim spodzie lub produkt Enkamat A20 wypełniony mineralną warstwą bitumiczą. Wybór odpowiedniego materiału z rodziny Enkamat zależy od prędkości przepływającej wody i intensywności fal wystepujących na jej powierzchni.