Drenaż

W odprowadzeniu wody lub gazów z powierzchni mają zastosowanie geotekstylia (maty drenażowe). Możliwe jest użycie drenażu pionowego lub poziomego. Rozwiązania te wykazują się transportem, przez przesiąkliwą strukturę, wody i gazów oraz są jedno- lub obustronnie pokryte geowłókniną w celu zwiększenia stabilności filtracyjnej.

Zastosowanie mat drenażowych: Zastępuje minerlane warstwy drenażu, między innymi w budowie składowisk odpadów, w inżynierii wodnej jako przyczóki mostów, drenażu piwnic jak i w budowie tuneli.

Materiał Enkadrain firmy Colbond występuje w szerokiej palecie rozwiązań mających zastosowanie w budownictwie przy odprowadzeniu wody i gazu.