Notex GX

Geosiatka Notex GX jest przystosowana do zbrojenia gruntów w szczególnych warunkach: ściśliwe i słabo nośne podłoża pod płytkimi fundamentami (drogi, platformy i płyty lotniskowe). Ten produkt jest stosowany w zabiegach geotechnicznych takich jak: zbrojenie konstrukcji ziemnych, przyczółków mostowych, stromych zboczy i nasypów.

Struktura geosiatki o wysokiej wytrzymałości wykonana specyficzną techniką tkania pozwala na przystosowanie produktu do wszystkich rodzajów gruntów, zapewniając zablokowanie ziaren gruntu w otworach siatki. Giętka, wytrzymała i bardzo prosta w wbudowaniu w warunkach polowych może być dostosowana do wymagań każdego zadania budowlanego.

Notex GX: duże ilości metrów kwadratowych wbudowanego produktu świadczą o jakości, i o jego prawidłowym funkcjonowaniu we współpracy z konstrukcją.

Parametry techniczne:

  • Zbrojenie geosyntetykami o wysokiej wytrzymałości włókien poliestru lub polipropylenu.
  • Wysoki moduł i niewielkie wydłużenia.Rozstaw otworów od 1,7mm do 5mm zależnie od wymagań
  • Certyfikat ASQUAL dla standardowych produktów.