Stabilizacja gruntu

W przypadku, gdy nośność gruntu pod planowaną konstrukcję jest niewystarczająca, należy zaplanować jego stabilizację. Przy wartościach poniżej EV2 < 30 MN/m zalecane jest jego wzmocnienie przez zastosowanie warstwy zbrojenia. Dodatkową zaletą geotkaniny, obok funkcji wzmacniającej, jest możliwość rozdzielania warstw, zapobiegając ich wymieszaniu co stanowi ułatwienie w procesie budowy.

Wyprodukowane przez firmę Colbond geosiatki sprostają najróżniejszym wymaganiom stawianym przez projektantów. Materiał Enkagrid MAX jest wytrzymałą geosiatką z polipropylenu doskonale nadającą się do zastosowania na dużych powierzchniach.

Materiał Enkagrid TRC jest geosyntetykiem mającym za zadanie obok funkcji stabilizującej podłoże, jego filtracje i rozdzielenie warstw gruntu.

Materiały Enkagrid MAX oraz Enkagrid TRC należą do grupy geosiatek dwuosiowych, mogących przejąć naprężenia w kierunku poprzecznym jak i podłużnym.