Enkamat

Enkamat jest lekką, giętką matą stanowiącą sprawdzoną w praktyce alternatywę do sztywnych betonowych, asfaltowych oraz kamiennych systemów ochrony przed erozją. Został on zaprojektowany, aby pomóc przyrodzie w rozwinięciu silnej roślinności, która wraz z matą stanowi nieustającą ochronę przed erozją skarp, nasypów, brzegów rzek, rowów odwadniających, kanałów, przelewów spływowych, rekultywowanych zboczy składowisk odpadów, wybrzeża morskiego i innych, narażonych na uszkodzenia poprzez erozję lub podatnych na nią powierzchni.

Enkamat jest zwartą, gęstą, trójwymiarową matą zabezpieczającą w sposób ciągły przed erozją. Wykonana jest ona z grubych włókien poliamidowych połączonych ze sobą poprzez stopienie w punktach przecinania się. Ponad 90% objętości maty jest dostępne dla gruntu wypełniającego, dzięki czemu zapewnia się dobre połączenie grunt – mata oraz natychmiastową stabilizację powierzchni zbocza, co pozwala na kiełkowanie nasion, wprowadzenie roślinności na zbocze.

W momencie wytworzenia się warstwy roślinności Enkamat zapewnia powstanie skutecznego systemu korzeniowego, związanego z syntetyczną matą (zbrojeniem warstwy), w rezultacie czego uzyskuje się niezwykle efektywny system chroniący przed erozją. Czasami na stromych zboczach Enkamat jest stosowany wyłącznie z hydrościółkowaniem, gdzie pełni on rolę warstwy ochronnej. Przestrzenna, splątana struktura włókien tworzących Enkamat zmniejsza prędkość wiatru oraz przesączającej się wody, dlatego właśnie skutecznie chroni przed erozją a nawet wspomaga sedymentację. Praktyka pokazuje, że w przypadku południowych zboczy, które są szczególnie narażone na silne oddziaływanie promieni słonecznych Enkamat daje cień i pozwala dłużej utrzymać wilgoć na powierzchni, co korzystnie wpływa na kiełkowanie i rozwój roślinności.