Geokompozyty Glasstech

  • wykonane z włókien szklanych (z włókniną polipropylenową W2) o wytrzymałości 50/50 kN/m
  • wykonane z włókien szklanych (z włókniną polipropylenową W2) o wytrzymałości 80/80 kN/m
  • wykonane z włókien szklanych (z włókniną polipropylenową W2) o wytrzymałości 100/100 kN/m
  • wykonane z włókien szklanych (z włókniną polipropylenową W2) o wytrzymałości 120/120 kN/m