Geoter Grid

Geoter Grid i Geoter Net to gama geosyntetyków obejmujących geosiatki i maty antyerozyjne, używanych do umacniania i powierzchniowej stabilizacji skarp, zboczy, przyczółków mostowych oraz rożnego rodzaju rowów. Charakteryzują się wysokimi wytrzymałościami, niskimi wydłużeniami. Jedna z odmian Geoter Grid służy do zapobiegania obrywom skalnym.