Armater

Armater jest przestrzenną strukturalną geokratą o kształcie plastra miodu utworzoną przez połączenie pasm poliestrowej geowłókniny. Pasma połączone ze sobą poprzez zszycie tworząc sześciokątne pojedyńcze komórki. Zastosowana geowłoknina posiada odpowiedną sztwyność i wodoprzepuszczalność, tak że stsowana geokrata może być wypełniania zarówno urodzajną ziemią, gruntem lub żwirem. Materiał posiada niewielki ciężar, jest elastyczny oraz odporny na wpływ korzeni.

Armater RC 20-20/10 jest produktem standardowym. Pojedyńcze komórki są sześciokątne o wymiarach boku 20 cm i wysokości 10 cm. Połączenia komórek wykonane są poprzez zszycie nićmi poliestrowymi. Wymiary rozłożonego panelu wynoszą 10 m x 8 m. Materiał dostarczany jest na plac budowy w poręcznym opakowaniu o wymiarze 2,5 m x 0,6 m x 0,10 m i wadze około 29 kg.
Firma Colbond oferuje kompletny system ochrony antyerozyjnej zawierający materiał Armater oraz wymagane przy montażu klamry łączące. Szpile łączące wykonane są ze stali o średnicy 8 mm i długości odpowiednio dobranej do nachylenia zbocza oraz warunków geologicznych.
Ilość wymaganych punktów stabilizujących materiał Armater na stoku uzależniona jest od czynników mających wpływ na stabliność konstrukcji. Firma Clobond oferuje pomoc techniczą podczas doboru odpowiedniej ilości punktów stabilizujących.