konvers logo
gazele biznesu img

Remont dziedzińca zewnętrznego na Wawelu, Kraków

GEOTER F PET 150/150

Remont dziedzińca zewnętrznego
na Wawelu, Kraków

Lokalizacja: Kraków, Polska
Zamawiający: Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki
Wykonawca: RDM Śródmieście, Kraków
Data: od 03.2010
Rodzaj materiału: GEOTER F PET 150/150
Ilość: 10 000m2

W ramach remontu dziedzińca zewnętrznego na Wawelu, przewidziano wymianę nawierzchni samego dziedzińca oraz polepszenie parametrów nośności. W celu podniesienia nośności podbudowy projektant przewidział zastosowanie geosyntetyku o wytrzymałości 150 kN/m w układzie ortotropowym.

Podłoże gruntowe to nasyp antropogeniczny powstały na przestrzeni wieków. Podstawowym gruntem jest glina z gruzem. U podstawy konstrukcji można spotkać równie stropy starych piwnic, pozostałości murków, puste przestrzenie. Nowo powstała konstrukcja składa się z geowłókniny, jako warstwy odprowadzającej wodę, następnie geotkaniny GEOTER F PET 150/150, właściwego materiału zbrojącego. Materiałem konstrukcyjnym jest kruszywo 0-31 mm, układane w dwóch warstwach po 20cm. Nawierzchnie stanowią płyty z piaskowca, posadowione na chudym betonie.

Tak wykonana konstrukcja zapewniła poniesienie wartości wtórnego modułu odkształcenia z 30-60 MPa do zaprojektowanych 120 MPa, a nawet 170 MPa.

Dzięki zastosowaniu geosyntetyku z poliestru (PET) została podniesiona żywotność podbudowy, dzięki dobrej długoterminowej charakterystyce tego polimeru.