konvers logo
gazele biznesu img

Przebudowa DK9 Radom – Barwinek


Enkagrid PRO

Przebudowa DK9
Radom – Barwinek

Lokalizacja: Droga krajowa nr 9 – od km 236+260 do km 239+240 i od km 239+950 do km 249+238
Zamawiający: GDDKiA oddział Rzeszów
Wykonawca: Drogbud PHBD Sp. z o.o.
Data: od 03.2010
Rodzaj materiału: Enkagrid PRO 40
Ilość: 100 000 m2

W celu podniesienia standardu i bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 9, zaplanowano poszerzenie pasa drogowego. W tym celu projekt zakładał zastosowanie geosiatki zbrojącej grunt o wytrzymałości długoterminowej 18 kN/m. Metoda ta wykonano ćwierć materace pozwalające na zbudowanie konstrukcji z gruntu zbrojonego.

Jako materiał zbrojący wykonawca zastosował geosiatki Enkagrid PRO 40 o wytrzymałości długoterminowej 27 kN/m. Jako materiału wypełniającego użyto gruntu rodzimego ze starej konstrukcji. By umożliwić wykonanie takich materacy lico ka dej warstwy zostało obło one geowłóknina, a nastecznikowate geosiatka.

Pierwotne nachylenie skarp nasypu to 1:1,5. Dzięki technologii gruntu zbrojonego osiągnięto nachylenie 1:1, co pozwoliło znacznie ograniczyć powierzchnie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu stateczności skarp, FoS = 1,5. Materace o grubości 0,5 m, zostały poło one jeden na drugim, począwszy od podstawy, skończywszy na koronie nasypu, w ilości odpowiadającej wysokości konstrukcji. Ze względu na możliwość występowania obszarów osuwiskowych, miejscowo zastosowano wzmocnienie kotwami gruntowymi oraz palami fundamentowymi.

Rozwiązanie to spowodowało obniżenie kosztów budowy oraz zwiększenie stateczności konstrukcji. Poprawie uległo równie bezpieczeństwa drogi, dzięki zyskanemu miejscu w koronie nasypu pojawiło się pobocze z barierami ochronnymi.

Wykonawca uniknął wykonywania wstępnego naciągu geosyntetyku przy zabudowie, gdy geosiatki Enkagrid PRO są wstępnie naprężane w procesie produkcji.