konvers logo
gazele biznesu img

Budowa obwodnicy Opoczna

Notex GX 70/70

Budowa obwodnicy Opoczna
w ciągu drogi krajowej nr 12 na dł. 7,8 km

Lokalizacja: Opoczno, województwo świętokrzyskie, Polska
Zamawiający: GDDKiA oddział w Łodzi
Wykonawca: Strabag Polska Sp z o.o.
Data: od 09.2010
Rodzaj materiału oraz ilości:
Notex GX 35/35 – 588 000 m2
Notex GX 70/70 – 196 000 m2
Geotess TC/PP 150 – 284 000 m2

Budowa prawie 8 km obwodnicy miasta Opoczna, przewidywała powstanie aż siedmiu obiektów mostowych. W trudnych warunkach gruntowych drogi dojazdowe do każdego z nich musiały przebiegać nasypami z gruntu zbrojonego. Mocno zurbanizowany teren wymagał skonstruowania nasypów o wysokości powyżej 8 m.

Wzmocnienie skarp nasypów przewidywało budowę ćwierć-materacy z geosiatek o wytrzymałości długoterminowej 20/20 kN/m i 40/40 kN/m, układanych naprzemiennie warstwami o grubości 50 cm. Dodatkowym elementem konstrukcji materaca była geowłóknina Geotess TC/PP 150 służąca jako warstwa separacyjna, wewnątrz materaca. Materiał mineralny do wypełnienia materacy to pospółka o drobnym uziarnieniu. Zabieg wzmocnienia nasypu miał na celu osiągnięcie w ciągu głównym, w górnej warstwie konstrukcyjnej wtórnego modułu odkształcenia E2 na poziomie 120 MPa oraz zachowanie stateczności skarp nasypu. Dzięki założeniom projektowym oraz zastosowaniu geosiatek Notex GX cele te zostały osiągnięte.