konvers logo
gazele biznesu img

Budowa jezdni wschodniej DW Bielany – Łany – Długołęka, Etap IV zad2

Enkagrid PRO

Budowa jezdni wschodniej DW

Bielany – Łany – Długołęka etap IV, zad2

 

Lokalizacja: Odcinek od DK nr 94 do DW nr 455 – zadanie nr 2

Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Wykonawca: Skanska S.A.

Data: od 04.2011

Rodzaj materiału oraz ilości:

  • Enkagrid PRO 40 – 440 000 m2
  • Enkagrid PRO 60 – 18 000 m2

Kontrakt Bielany Łany Długołęka etap IV zadanie 2 stanowi część wschodniej obwodnicy Wrocawia. Odcinek ten połączy w przyszłości autorstradę A4 z drogą eskresową S8 w kierunku Warszawy.

Układ terenu i geologia wymogły na projektantach konieczność wzmocnienia korpusu drogi. Problem wysokiego zwierciadła wody gruntowej oraz gruntów o niskiej nośności, został rozwiązany w dwojaki sposób. W podstawie nasypu wykonano wymianę gruntu w dwóch warstwach: 63-200 mm i 0-63 mm. Stateczność skarp została osiągnięta poprzez wykonanie ćwierć materacy z geosiatek płaskich w dwóch wytrzymałościach długoterminowych 20 i 40 kN/m odpowiednio do nachylenia 1:1,5 i 1:2. Materiałem wypełniającym materace jest piasek średni układany warstwach grubości 0,5 m.

Dodatkowe wymaganie dla geosiatek to osiągnięcie 20 i 40 kN/m wytrzymałości krótkoterminowej przy wydłużeniu mniejszym od 4%. Dzięki technologii produkcji oraz właściwościom geosiatek Enkagrid PRO wykonawca mógł zastosować materiał o relatywnie niskich wytrzymałościach na zerwanie. Rozwiązanie to znacznie obniżyło koszty inwestycji.