konvers logo
gazele biznesu img

Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów Krzyż – Dębica Pustynia

Geoter FPET
Notex GX

Budowa autostrady A4
Odcinek Tarnów Krzyż – Dębica Pustynia

 

Lokalizacja: od km 502+796,97 do km 537+550,00, Tarnów – Dębica, Polska
Zamawiający: GDDKiA oddział w Rzeszowie
Wykonawca: SIAC Construction Ltd., PBG S.A., Aprivia S.A., Hydrobudowa Polska S.A.
Data: od 09.2010

Rodzaj materiału oraz ilości:
Geoter FPET 200 – 204 000 m2
Geoter FPET 300 – 110 000 m2
Geoter FPET 700 – 77 000 m2
Notex GX 35/10 – 538 000 m2
Notex GX 200/30 – 230 000 m2
Notex GX 500/30 – 20 000 m2
Geotess TC/PP 170 – 508 000 m2
Stradomgeo 19 – 530 000 m2

Inwestycja zakładała wykonanie 35 km odcinka autostrady wraz z dwoma węzłami. Tereny przez które przechodzi trasa można zaliczyć do zróżnicowanych, w dużej części nie posiadających wystarczającej nośności, co powoduje konieczność wykonywania wzmocnień. Jednym ze sposobów na polepszenie właściwości gruntów okazały się geosyntetyki.

Geosiatki Notex GX oraz geotkaniny Geoter FPET posłużyły m. in. jako zwieńczenie kolumn żwirowych, wzmocnienie podstawy nasypów położonych na gruntach spoistych i nie spoistych, wzmocnienie skarp wysokich nasypów oraz platformy robocze do wykonania kolumn żwirowych. Geowłóknina Geotess TC/PP 170 posłużyła jako warstwa separacyjna, a geotkanina Stradomgeo 19 doskonale sprawdziła się jako wzmocnienie dróg technologicznych.

Jedna z konstrukcji założyła wykonanie półmateraca geosyntetycznego posadowionego bezpośrednio na gruntach spoistych bez wykonywania kolumn żwirowych. Do wypełnienia użyto kruszywa naturalnego w postaci pospółki 0-31,5 mm. Materiał wzmacniający użyty w tej konstrukcji to geosiatka Notex GX 200 o wysokiej wytrzymałości długoterminowej przewidzianej na 120 lat pracy geosyntetyku. Grubość materaca to 50 cm.