konvers logo
gazele biznesu img

Budowa autostrady A4, odcinek Dębica – Rzeszów

Geoter FPET

Notex GX

Enkagrid PRO

Budowa autostrady A4

Odcinek Dębica Pustynia – Rzeszów

Lokalizacja: od km 537+550 do km 570+300, Dębica – Rzeszów, Polska

Zamawiający: GDDKiA oddział w Rzeszowie

Wykonawca: Budimex S.A.

Data: od 06.2010

Rodzaj materiału oraz ilości:

  • Geoter FPET 200 – 420 000 m2
  • Geoter FPET 300 – 87 000 m2
  • Geoter FPET 700 – 16 000 m2
  • Notex GX 200/30 – 102 000 m2
  • Notex GX 500/30 – 20 000 m2
  • Enkagrid PRO 40 – 1 139 000 m2

Inwestycja zakładała wykonanie 33 km odcinka autostrady wraz z dwoma węzłami. Tereny przez które przechodzi trasa można zaliczyć do zróżnicowanych, w dużej części nie posiadających wystarczającej nośności, co powoduje konieczność wykonywania wzmocnień. Jednym ze sposobów na polepszenie właściwości gruntów okazały się geosyntetyki.

Geotkaniny Geoter FPET posłużyły jako zwieńczenie kolumn żwirowych oraz wzmocnienie podstawy nasypów położonych na gruntach piaszczystych. Natomiast geosiatki Notex GX użyto jako wzmocnienie podstawy nasypów położonych na gruntach spoistych. Wzmocnienie skarp wysokich nasypów zostało wykonane z geosiatek Enkagrid PRO 40. Na dobór formy zbrojenia wpływało miejsce jego zastosowania. Zastosowano wszystkie formy materacy, począwszy od materaca pełnego zamkniętego, poprzez pół-materac, kończąc na najliczniejszych ćwierć-materacach.

Materiał konstrukcyjny to w dużej mierze grunty o drobnym uziarnieniu, co wymusiło zastosowanie warstw przejściowych z geowłókniny separacyjnej.