konvers logo
gazele biznesu img

Budowa autostrady A1, odcinek 4, Węzeł „Stryków I”

Geoter FPET 300
Notex GX 110/30

Budowa autostrady A1
Zadanie II, odcinek 4,
Węzeł „Stryków I”

Lokalizacja: Stryków, Polska
Zamawiający: GDDKiA oddział Łódź
Wykonawca: Budimex S.A. Oddz. Bud. Komunikacyjnego Północ w Warszawie
Data: od 05.2010
Rodzaj materiału oraz ilości:
Geoter FPET 300 – 334 000 m2
Notex GT 110/30 – 171 000 m2

W ramach projektu budowy autostrady A1 na odcinku Toruń Stryków, firma Budimex wygrała przetarg na skonstruowanie węzła „Stryków I”. Skrzyżowanie to stanowi połączenie autostrad A1 i A2, tworząc jeden z największych obiektów drogowych na terenie Polski.

„Węzeł Stryków I” objął powstanie dużej liczby wiaduktów żelbetowych, prowadzących m. in. nowopowstałą autostradę A1 nad istniejącą już A2; drogi łączące obie autostrady w sposób bezkolizyjny oraz przejście nad DW 708. Wszystkie dojazdy do budowanych wiaduktów tworzą nasypy, które w celu zachowania stateczności zostały wzmocnione geosyntetykami.

Wzmocnienia można podzielić na dwie grupy. Pierwsza stanowi wzmocnienie podłoża nasypu za pomocą pełnego materaca wykonanego z geotkaniny GEOTER FPET 300 oraz kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Grubość materaca to 50 cm. Dodatkowo na spodzie ułożono geowłókninę separacyjno - filtrującą. Drugi typ wzmocnienia dotyczy skarp nasypu. Do zachowania ich stateczności użyto geosiatek NOTEX GX 110/30 z zakotwieniem 8 i 10 metrów w formie ćwierć-materacy z użyciem tego samego kruszywa. Grubość to również 50 cm. Odstęp pomiędzy dolnymi warstwami geosiatek to 1,5m. Ten sposób zbrojenia pozwolił na uzyskanie stateczności nasypów, które w najwyższym miejscu osiągają do 12 m wysokości.